Even voorstellen...


Mijn naam is Louis Senders, 61 jaar.
Vanaf 1980 ben ik, als docent M&O/wiskunde/economie, met veel plezier werkzaam in het onderwijs. De eerste jaren in diverse vormen van voortgezet onderwijs. Daarna het MBO (ROC Eindhoven) en tot 1 september 2016 in het HBO (Fontys Communicatie Eindhoven). Gedurende de periode sept. 2008 - juli 2009 ben ik, middels een detachering, met plezier en succes werkzaam geweest als docent M&O / Economie op scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard, HAVO/VWO. Vanaf 1 september 2016 richt ik me volledig op mijn bijlesactiviteiten en incidentele (onderwijs)werkzaamheden.

 

WERKWIJZE

We beginnen een (eventuele) bijles-traject met een kennismakingsgesprek. Dat kan bij mij of de leerling thuis. Het lijkt me wenselijk dat bij dat gesprek ook (één van de) ouders aanwezig zijn. Uiteraard is een dergelijk gesprek kosteloos en zonder verdere verplichting.

 

Behalve de kennismaking zelf komen, wat mij betreft, de volgende zaken/vragen aan de orde:

Waar zitten de problemen met het betreffende vak. Hoe stellen we dat vast?

De leerling ontvangt een schrift/werkboek waarin gewerkt wordt tijdens de bijlessen. Uiteraard gebruiken we het boek zoals dat door de reguliere school wordt voorgeschreven. In het werkboek zal ik met enige regelmaat de ontwikkeling/vorderingen van zoon/dochter beschrijven. Vanzelfsprekend staat het ouders te allen tijde vrij mij te bellen of te mailen betreffende de bijles en de resultaten.

Ik ben van mening dat 1 les per week voldoende zou moeten zijn en, mede gezien het individuele karakter, op termijn tot resultaat zou moeten leiden. Meerdere lessen per week of incidenteel een les behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Praktische zaken:

  • Lessen worden in principe, en bij voorkeur, wekelijks op hetzelfde tijdstip ingepland.
  • Lessen die, met korting , vooruit betaald worden, worden voor de gehele periode ingepland.
  • Bij verhindering uiterlijk 6 uur voor de les per e-mail, sms of what's app aan mij doorgeven.
  • Niet (tijdig) afgemelde lessen worden in rekening gebracht.
  • Bij afmelding wordt, indien gewenst, geprobeerd de les in diezelfde week alsnog in te plannen.

 

TIJDEN EN KOSTEN

Een (bij)les duurt 1 klokuur. De lessen worden bij mij thuis aangeboden. Moutlaan 18 te Dommelen.

Mogelijke lesavonden en -tijden:

Maandag: 13.30 - 21.30
Woensdag: 13.30 - 21.30
Donderdag: 13.30 - 18.15

In overleg is het (beperkt) mogelijk om op andere dagen en tijden een les te plannen.

Bijles is vrijgesteld van Btw.

De prijs van een bijles is € 35 per klokuur.

Er zijn 3 mogelijkheden om het verschuldigde bedrag te voldoen.

  • Per les: Contant na afloop van de les.
  • Per blok van 5 lessen: Contant of per bank vooraf te voldoen. In dit geval geldt een korting van € 7,50, mits er tijdig betaald is.
  • Per blok van 10 lessen: Contant of per bank vooraf te voldoen. In dit geval geldt een korting van €20, mits er tijdig betaald is.

Uiteraard is het in alle gevallen mogelijk een factuur te ontvangen

 

 

 

 

 

Examentraining BijDeLessen.nl

Informatie over de examentraining komt begin 2019 online. Mocht u vragen hebben, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

 

 

 

ERVARINGEN

Ieke (HAVO 5)

"Bedankt voor al je bijlessen. De lessen waren erg fijn en informatief, hierdoor heb ik mijn examens ec, mo en wi met een goede voldoende kunnen afsluiten."

 

Vader Nils (HAVO 5)

"Door de inzet van Louis heeft onze zoon - wie had dat verwacht! - weer plezier gekregen in economie. Zijn basis was helemaal weggezakt, maar met de hulp van Louis heeft hij geleerd verder te bouwen op de kennis die hij al had (en dat bleek toch mee te vallen) en verbanden te leggen met bijvoorbeeld oplossingen die hij al kende uit wiskunde A. Daardoor heeft hij in het examenjaar een prachtig resultaat gehaald: van structureel onvoldoende in de jaren 3 en 4 naar structureel voldoende op de eindexamenlijst. Complimenten voor het team Louis en Nils"

 

Esmee (VWO 6)

"Twee jaar lang heb ik bijles gevolgd bij Louis. De bijlessen hebben mij geholpen de stof bij te houden en te begrijpen. Mede dankzij de duidelijke uitleg van Louis heb ik mijn vwo diploma kunnen behalen. Louis, bedankt!"

 

Ymke (VWO 5 )

"Ik sta gwn voor t eerst dit jaar boven de 6,0 voor m&o! Bedankt"

(na de eerste 6 lessen M&O)

 

Lynn (VMBO 4)

Hee Louis, Het is me eindelijk gelukt! Voor een onverwachts proefwerk van wiskunde een 6.1 halen. Dit is me eerste voldoende na 3,5 jaar WereDi. Ik ben nu al blij met de hulp en ik merk dat het werkt!

 

Sjors (HAVO 5)

"Eindexamenjaar Havo 5. In de eerste periode veranderde het examen van economie, het werd erg wiskundig. Omdat ik dyscalculie heb, werd dit extra moeilijk. Ik gooide alles door elkaar en het resultaat voor schoolexamen was een 1.8. Een nationale ramp, mijn cijfer vanuit Havo 4 kelderde van een 6.7 naar een 4.2.

Toen kwamen we Louis tegen met zijn website. We maakten een afspraak voor intake en Louis kwam met alle informatie en een plan van aanpak. Het tweede schoolexamen ging naar een 3.3, progressie dus. Het derde schoolexamen een 5.4, en ik kreeg weer zelfvertrouwen, en een beter inzicht. Op mijn Centraal examen haalde ik een 6.3. Beste Louis zonder jou was ik nooit geslaagd voor mijn diploma. Ik ga naar Rotterdam, Ondernemerschap studeren. Nogmaals hartelijk dank! Groet, Sjors"

 

 

alleexamens.nl - Voor informatie over alle examens

 

Economielokaal.nl - Uitleg van economie onderwerpen voor Havo en vwo.

 

Economiepagina.com - Met uitleg over allerlei economie onderwerpen

 

Eindexamensite.nl - Voor allerlei informatie over eindexamens

 

Examenblad.nl - Voor alle informatie over examens, alle vakken, alle opleidingen: stof, data, normering etc

 

Examenoverzicht.nl - Voor handige samenvattingen Havo en Vwo

 

math4all.nl - Uitleg van wiskunde onderwerpen voor Vmbo-Havo-Vwo.

 

rekenlessen.nl - Handige oefeningen voor de rekentoetsen op 2F en 3F niveau

 

studioeconomie.nl - Eenvoudige uitleg economie onderwerpen

 

studyflow.nl - Oefenen van/voor eindexamens.

 

wisfaq.nl - De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs.

 

Wiskunde.net - Alles over Wiskunde!

 

wiskunde-examens.nl - De wiskunde examens van de laatste jaren, gesorteerd op onderwerp.

 

 

 

 

CONTACT

Louis@BijDeLessen.nl
06 130 339 93
NL74ABNA0534263879
53384407