Bijles

Vakken

Bedrijfseconomie

Dit vak wordt gegeven vanaf havo 4 en vwo 4. Een eerste kennismaking vindt plaats als onderdeel van economie  op havo/vwo 3. Het vak richt zich vooral op het opzetten en runnen van een (eigen) onderneming. Ook wordt ingegaan op (toekomstige) economische zelfredzaamheid van de leerling.

Ook propedeuse studenten van hbo opleidingen kan ik ondersteunen.

Economie

In havo/vwo 3 en op het vmbo (vanaf leerjaar 3) betreft het een mix van (algemene/macro) economie en bedrijfseconomie zoals boven beschreven. Vanaf havo 4/vwo 4 gaat economie in op algemene economische principes als prijstelling, keuzeaspecten binnen economie, buitenland, koersen, de financiële toestand van Nederland etc.

Ook voor economie zijn propedeuse studenten hbo welkom.

Wiskunde

Voor alle vormen en niveaus van voortgezet onderwijs (met uitzondering van wiskunde B in vwo 5 en 6).

Rekenen

Op alle niveaus.

Werkwijze

Iedere leerling heeft natuurlijk een eigen manier van leren en eigen problemen waar hij of zij tegenaan loopt. Mede daarom beginnen we een (eventueel) bijles-tracject met een kennismakingsgesprek. In dit gesprek hebben we het - naast een persoonlijke kennismaking - dus ook over de gewenste aanpak en andere praktische zaken. Zo’n gesprek kan bij mij of de leerling thuis. Het lijkt me wenselijk dat daarbij ook (één van de) ouders aanwezig zijn. Uiteraard is een dergelijk gesprek kosteloos en zonder verdere verplichting.

De leerling ontvangt een schrift/werkboek waarin gewerkt wordt tijdens de bijlessen. Uiteraard gebruiken we het boek zoals dat door de reguliere school wordt voorgeschreven. Vanzelfsprekend staat het ouders te allen tijde vrij mij te bellen of te mailen betreffende de bijles en de resultaten. Ik ben van mening dat 1 les per week voldoende zou moeten zijn en, mede gezien het individuele karakter, op termijn tot resultaat zou moeten leiden. Meerdere lessen per week of incidenteel een les behoort ook tot de mogelijkheden.

Mocht u vragen hebben over of ik u of uw kind kan helpen, schroom niet om contact op te nemen.